images 20

عادل العاليطالب باحث بسلك الدكتوراهجامعة ابن طفيل القنيطرة، المغرب  ملخص نقترب في هذه الدراسة من “ظاهرة التسول” من منظور زمني ماضٍ وحاضر، وذلك بهدف استكشاف العلاقات المتشابكة للتسول وتفاعله مع بنية المجتمع والعوامل المؤثرة في البناء الاجتماعي. نهدف أيضًا إلى النبش في تفاصيل هذه الظاهرة لفهمها بشكل أعمق، بما فيContinue Reading